Ludowe Wojsko Polskie

Ludowe Wojsko Polskie

A A A
Skazanie płk. Kuklińskiego na karę śmierci
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 12, część 1
Zygmunt Berling
90 sekund historii
Wojciech Jaruzelski
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 47
Podgaje: niewyjaśniona zbrodnia
Pamięć.pl 2013/02
Front Polski
Pamięć.pl 2012/1
Działalność Wojskowych Służb Wewnętrznych
IPN TV - "Z filmoteki bezpieki", odc. 74
Generał Kukliński
Biuletyn IPN 2017/1-2
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?