Mazowieckie

Mazowieckie

A A A
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 5, część 3
Powstanie w getcie warszawskim
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 7, część 2
Radom ’76
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 15, część 1
Warszawa '44
Dodatki do prasy – „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska”
Żywe ruiny Warszawy
pamięć.pl 2012/09
Obrona Warszawy
Pamięć.pl 2016/09
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?