Małopolskie

Małopolskie

A A A
Ucieczka Witolda Pileckiego z Auschwitz
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 8, część 2
Ostatnie pokolenie niepokornych. NZS w Krakowie 1980–1990
Dodatki do prasy – „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska”
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?