Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

A A A
Katyń - działania edukacyjne IPN
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 6, część 1
Stan wojenny
Teka Edukacyjna
Polak Mały
Gra edukacyjna
ZnajZnak
Gra edukacyjna
ZnajZnak – Pamięć
Gra edukacyjna
Europa Środkowa: przyszłość przeszłości
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
10 lat z IPN
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Miejsca uświęcone krwią
Pamięć.pl 2014/04
Zakupy na kartki
Pamięć.pl 2014/12
Historia zapisana w adresie
pamięć.pl 2013/02
Tam i z powrotem
Pamięć.pl 2012/4-5
Pułapki pamięci
Pamięć.pl 2012/1
Historia mówiona w warsztacie historyka mentalności
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2012
Szlakiem generała Sosnkowskiego
Biuletyn IPN 2010/1-2
Historia a wyobrażenia przeszłości
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2013
Planszowa trylogia
Pamięć.pl 2015/11
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?