Dokumenty

Dokumenty

A A A
Kryptonim „Kanonik”
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 32
Szafa Kiszczaka
IPNtv - Historia dla Ciebie - Pamieć.pl - odcinek 45
Szafa Kiszczaka
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 45
Lech Wałęsa
IPN TV - „Historia z Piotrem Skwiecińskim"
Aukcyjne odkrycie
Biuletyn IPN 2010/3
Z notatek: Grudzień
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005
Lingua securitatis
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2003
Droga na szubienicę
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2002
Wywiad Polski Ludowej w 1948 r.
Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 2011/8-9
Socjologia w służbie SB?
Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 2009/7
„Ketman” i „Monika” – żywoty równoległe
Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 2005/2, Biuletyn IPN 2006/3-4
Klub Petőfiego
Biuletyn IPN 2006/10
Przypadki prokuratora
Biuletyn IPN 2005/1-2
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?