Lubelskie

Lubelskie

A A A
Wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 17, część 2
1942–1943 Wysiedlenia Zamojszczyzny
Dodatki do prasy – "Gazeta Wyborcza"
Aktion Zamosc
pamięć.pl 2012/08
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?