O edukacji

O edukacji

A A A
Rywalizacja aliantów
Pamięć.pl 2015/01
Edukacja bez barier
Pamięć.pl 2015/02
Święto historyków
Pamięć.pl 2014/07-08
Oddajmy hołd bohaterom
Pamięć.pl 2014/09
Historia, która wciąga
Pamięć.pl 2014/09
Śladami maczkowców
Pamięć.pl 2014/12
Wszystkie oblicza wojny
Pamięć.pl 2013/10
Muzeum, jakich mało
Pamięć.pl 2012/3
Uczniowie piszą historię
Pamięć.pl 2012/3
Wygrywa logika dowolności
Pamięć.pl 2012/2
Nauczyć krytycznego myślenia
Pamięć.pl 2012/2
Coraz dłuższy cień wojny
Pamięć.pl 2015/05
Archiwa szeroko otwarte
Pamięć.pl 2015/11
Znicz pamięci
Pamięć.pl 2012/7
Wyzwania na wiele lat
Pamięć.pl 2016/06
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?