Wielkopolskie

Wielkopolskie

A A A
Poznań ’56
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 17, część 1
Zbuntowane miasto – Poznań 1956
Dodatki do prasy – "Nasz Dziennik"
Amnestie w Wielkopolsce 1945 i 1947 r.
Dodatki do prasy – „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska”
Poznań '89
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Poznański Czerwiec
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Wielkopolska w cieniu UB
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Poznański Czerwiec '56
Pamięć.pl – dodatek do prasy
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?