Historiografia

Historiografia

A A A
Miasta buntu w bloku sowieckim (blok III)
IPN TV - Konferencje - Miasta buntu w bloku sowieckim, blok III
Wymazywanie z pamięci
Pamięć.pl 2012/3
Ankieta "„Czym była »Solidarność«?”
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2010
Historia czy ideologia?
Biuletyn IPN 2010/5-6
Czeska historiografia dziejów najnowszych
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2004
Opozycja w PRL 1956–1980. Stan badań
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2003
Protokół przesłuchania jako źródło historyczne
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2003
II wojna światowa w pamięci Polaków
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2002
Spór o PRL w III Rzeczypospolitej (1989–2001)
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2002
Niemota ubezwłasnowolnionych
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2002
Jak badać dzieje aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej?
Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 2013/11
Poprawianie historii PPR
Biuletyn IPN 2005/1-2
Stany Zjednoczone i metamorfozy władzy
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2015
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?