Polacy w ZSRS

Polacy w ZSRS

A A A
Polacy w Sowietach w okresie międzywojennym
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
PKWN – próba oceny
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005
Na drodze do stworzenia PKWN – rola Moskwy
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005
Tajga i topieliska
Biuletyn IPN 2003/11
Płynie, płynie Oka...
Biuletyn IPN 2005/1-2
Światło na stepie
Biuletyn IPN 2017/1-2
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?