Podkarpackie

Podkarpackie

A A A
Niezłomna Rzeszowszczyzna
Dodatki do prasy – „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska”
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?